YOGA

Dünya Sağlık Örgütü anayasasında sağlık şöyle tanımlanmıştır: “Sağlık sadece hastalıkların ve sakatlıkların  olmayışı değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma halidir.”

YOGA TERAPİ

 Çeşitli hastalıklarda; ‘’Bütünsel Yoga  Sistemi’’ uygulanarak tedavilere tamamlayıcı olarak destek veren yoga reçetesı sunar.  (yoga duruslari, nefes- gevşeme çalışması- krıya uygulamalar iceren ) Modern tıp ile geleneksel yoganın bir arada olduğu bir disiplindir. Ancak yoga terapi seansları tek başına ağrı, hastalık ya da kronik sorunların tedavisini SAĞLAMAZ, tedavi süreçlerine DESTEK sağlar.

              Yoga Terapi’de hem fiziksel hem zihinsel hem de ruhunuzla yani bütün benliğinizle seansta bulunma yöntemidir.

SEANS AKIŞI: *Nefes çalışmaları * Ani Gevşeme Tekniği  *Isınma Çalışması  *Hızlı Gevşeme Tekniği  * Asanalar (Hareketler  ) *Derin Gevşeme Tekniği  *Kriyalar ( nefes _ mide –bağırsak  temizliği )uygulama ve yogik danışmanlık paylaşımı.

Yoga terapi  temeli :

 • Rahatsızlıkları önleyerek normal sağlığın tekrar geri kazanılması. Olumlu sağlığımızı da geliştirmek.  Günlük hayat  kalitesini artırarak iyi olma hali sunar.
 • Bozulan homeostaz dengesini otomatik olarak sağlar (homeostaz: vücudun iç dengesi su-tuzi asit-baz, kan, şeker vücut ısısı vb)
 • Tüm vücudu birbirine bağlayan miyofasyal kas zincirleri 3 boyutlu insan hareketi için sinerji, , stabilite ve mobilite sağlar
 • Çok zengin bir sinir ağı olan fasya dokusu üzüntü, gerginlik, kaygı gibi durumların sempatik sinir sistemini aktive eder. Uygulanan bütünsel teknikler, parasempatik sistemi aktive ederek bedeni gevşetir, akla sakinlik (sessizlik ) verir.
 • Prana seviyesinde nefesi daha sağlıklı, ritmik ve düzenli hale getirilerek yavaşlatılması sağlar.

HAMİLE YOGASI

 doktorlarından MUTLAKA onay alması gerekmektedir.

 Hamileliği  ve doğumu keyifli bir deneyime  dönüştürmek, için gerekli fiziksel, zihinsel ve psikolojik çalışmalar içerir. Sağlıklı bir hamilelik ve doğum için, kas gücüne, bedensel esnekliğe, sakin bir akla, kontrollü bir nefese, dirence, içsel sessizliğe ve huzura ihtiyaç duyulur. Yoga ile tüm bunları sağlamak mümkündür. Doğru yapılan bir yoga seansında kişi kendini tazelenmiş, sakin ve dengeli hissetmeye başlar.

Çeşitli yoga duruşları, nefes çalışmaları ve derin gevşeme sayesinde  **Bedendeki kasları aşırıya gitmeden uyarır, daha önce bedenin çalışmamış tüm bölümlerine esneklik sağlar.   ***Kaslar hafif uygulanan esneme hareketleri tüm bedene uygun kan sirkülasyonu sağlanır. bedensel faaliyetler yeniden ayarlanır ve organların faaliyetleri uyumlu hale gelir, derin bir dinlenme imkanı sağlanır.   ***Atık maddelerin bedenden rahatça çıkmasını sağlar. , kişinin bağışıklık gücünü artırır. Nefesin yavaşlatılması yöntemi ile içsel yaşam güçü  prananın uyumlu bir şekilde akışı ile aklın sakin bir sessizliğe ulaşması, saadet dolu bir farkındalığa ulaşması sağlanır. Bu süptil yöntem sayesinde bedendeki enerji tüketimi yavaşlatılır,.

ÇOCUK YOGASI

Çocukların hayal güçleri sınırsızdır bitmeyen enerjileri vardır, düzenli uygulanan yoga çalışmaları, çocukların enerjilerini ve hayallerini doğru yöne kanalize etmelerini sağlıyor, sosyal ve eğitim hayatını da olumlu yönde etkiliyor. Yoga çalışmaları çocuklara rekabetsiz ve güvenli bir alan sunduğu için kişiliklerini ve yaratıcılıklarını ifade etme ortamı sağlanır. Çocuk Yogası doğa, insan ve hayvan figürleri taklit edilerek,  eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleştiği, bireysel ve eşli egzersizler oluşumudur. Anlatılan hikayelerle çocuklar yoga duruşlarını uygularken hem eğleniyor hem de vücutlarını güçlendiriyor.

Çocuk Yogasının Faydaları:Çocuğun kendine olan güveninin artmasını, olumlu düşünmeyi ve duyguların daha kolay ifade edilebilmesini sağlar Çocuk yogası doğru nefes çalışmalarıyla hem onların rahatlayıp sakinleşmelerine yardımcı oluyor hem de yaptıkları duruşlarla bedenlerinin sağlıklı gelişimini sağlıyor.Okuldaki öğrenme becerilerini geliştirir, konsantrasyonun ve yaratıcılığın artmasını sağlar.Çocuğun özgüveninin ve motivasyonunun artmasına yardımcı olur, daha kolay ve farklı öğrenme yollarını deneyimlemesini sağlayarak kendini ifade etme becerisini arttırıSosyal açıdan ise, grup çalışması bilincini, yaratıcılık ve problem çözme yetilerini geliştirir ve sınav kaygısının azalmasına yardımcı olurÇocuklar  fiziksel acıdan, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, esneklik-denge-güç koordinasyonunu arttırmasını sağlar.

YOGA

Kişisel bir gelişimdir.  kendini araştırmanın, kendini dönüştürmenin ve kendinin farkında olmanın bilimsel bir yöntemidir.  Yaşamsal bir disiplindir. Hindistan’da ortaya çıkmıştır. . 5. bin yıllık geçmişi var. Kökleri ‘Veda’ lara, kadim yazıtlara ve olağanüstü zenginlikte dilden dile aktarılan öğretilere uzanır

Yoga geleneği: beden, nefes, zihin, akıl, duygular ve bunların birbiri arasındaki etkileşimi olan çok boyutlu bir sistem olarak görür. Uygulanan doğru yoga pratiği bu boyutlarda değişime yol açacağı temel prensibi üzerine kurulmuştur.

YETİŞKİN YOGASI  ( HATHA YOGA )

Televizyonlardaki, dergilerdeki artistlik pozlar veya akrobasi duruşları değil. Çok basit duruşlarla bedeni belli şekillerde esnetmek ve  nefes – gevşeme – konsantrasyonla  ile bedeni akılsal, duygusal, ruhsal anlamda fit hale getirip  kendi gerçek doğamıza  döndürmek.

yoga, aşağıdaki unsurları kapsayan çok yönlü bir kişilik gelişim sürecidir:

1- Kas seviyesinde derin rahatlama,

2- Pranik seviyede nefesin yavaşlaması ve denge sağlama,

3- Akıl seviyesinde; bedeni gevşetme  aklı sakinleştirme, ,

4- Zihinsel seviyede zekayı keskinleştirme, yaratma ve irade güçlerini arttırma

5- Duygusal seviyede yaşamdaki mutluluğu ve dengeyi arttırma,

6- İnsanın özünde olan ilahiliği hayatın her alanında görünür hale getirme.

Geleneksel Yoga uygulamaları, asana (yoga pozu), pranayama (nefes çalışması), meditasyon, mantra, zikir, mudra, seremoniler ve disiplinli bir yaşam şeklinden oluşur, ancak sadece bunlardan ibaret de değildir.

YİN YOGA

Yin Yoga felsefesi Taoizm’e dayanan Çin’de doğmuş bir Yoga çalışmasıdır. Modern hayatın çok hareketli olması, her zaman bir yerlere, bir şeylere yetişme çabası içerisinde olmak, zihin ve beden dengesini bozar. Yin Yoga kendi beden ağırlığımızı kullanarak yaptığımız bir derin esneme uygulamasıdırYavaşlamayı, anda kalmayı ve kaslarımızı tamamen gevşek bırakarak derin dokulara masaj etkisi yaratma böylece rahatlama deneyimidir. Duruşlarda kişi kendi ile baş başa kalmayı, içsel bir yolculuk yapıp kendine bakmayı ve gerçek duygularını keşfetmeyi deneyimler.

 

NEFES SEANSLA

   Minimumda nefes alıyorsak yaşam cansız olur, maksimumda değil minimumda yaşıyoruz. Eğer yeterli oksijen alamıyorsak yaşamıyoruz, sadece yaşayan ölüler olarak, dünyayı terk edeceğimiz zamana kadar vakit geçiriyoruz .Nefes alışımızın  dizginlerini  elimize  almayı  seçtiğimiz  an; kısıtlı  nefes alma  kalıplarımızı  değiştirir, içimizde büyük değişimler yaratarak pozitif  zihin  beden  halinde  yaşarız….. sağlığa iyiliğe, mutluluğa  adım atarız.

PRANA NEFES ( DEĞİŞİM –DÖNÜŞÜM NEFESİ )

Bilinç altımızın olumsuz inanç ve kalıplarından arınma yöntemi, yaşam amacımıza uyumlu olan değişim ve dönüşümün yolunu açar…..Bütünsel  olarak *Fiziksel * Zihinsel  *Duygusal *Ruhsal bedenlerimizin seviyelerini çalıştıran en etkili tekniktir.

Fiziksel Bedende: Nefes sistemindeki kısıtlı nefes alma blokajları açılarak, oksijenin vücutta kesintisiz dolaşımını sağlar.  Oksijen hücrelerimizin en önemli besinidir ve sağlıklı yaşamın anahtarıdır.

Zihinsel Duygusal Bedende: Bilinç altı negatif kayıtları temizler. Bedenimizde kayıtlı olan yaşamış olduğumuz akmayan duygular, düşünceler, anılar canlanır….  geçmişte reddettiğimiz deneyimlerle barışma, varlığımızın kaybolmuş ve tedavi edilmemiş parçalarını kabullenme, affetme olanağını sunar…..geçmiş şifalanır

Ruhsal ( Entelektüel ) Bedende: Bizi bilincin daha yüksek seviyelerine bağlar. Birlik bilincini yaratır.  Ruhsal hediyeleri tam olarak alabilmemizi sağlar

PRANAMAYA (YOGA NEFESLERİ )

 kişi sinirli olduğu zaman kısa ve sık nefes almaya da daha kötüsü nefesini tutma eğilimi içindedir, tersine rahatladığında ise nefesi sakinleşir ve yavaşlar. işte bilgeler nefes ve akıl ilişkisini şu şekilde tanımlar acaba aklın karıştığı için mi nefesin sıklaştı, yoksa nefesin sıklaştığı için mi aklın karıştı. Gerçekten de, sinirlendiğinizde ya da bir şey sizi dengeden çıkardığında, eğer bunu fark eder ve nefes düzeninizi normale döndürebilirseniz, sinirlilik halinizin de geçtiğini fark edeceksinizdir. Bu durumda nefes ile düşünceler arasında oldukça yakın bir lilişki olduğunu söylemek mümkündür.

Yaşamda, bedende ve akılda olumlu değişimler yapabilmenin yolu, düzenli nefes alıp verme ile uyguladığımız pranamayama en etkili  tekniktir ve  kadim bilgidir.

 • Nefes alma şeklimiz karakterimizi, yaşam kalitemizi ve hayatımızın özetini verir. Nefesinizin niteliği fiziksel ve duygusal durumumuza göre değişiklik gösterir. Eğer endişeli isek nefesimiz hızlı sığ ve hatta düzensiz olur. Anı bir tehdit aldığımızda çoğunlukla nefes almayı keseriz. Bilinçli nefes kontrolü ile olayların duygumuza olumsuz etkilerini bertaraf ederiz.
 • Bir çok dinde nefes sayısı belli denir. Nefes sayılıdır ama ne kadar sürede harcayacağın bize kalmıştır Eğer bedenimizde bir pil varsa ve ömrü belli ise ben süresini değiştiremem ama hangi modda kullanacağımı ayarlayabilirim. Ekonomik modda çalıştırıp yaşlılık sürecini öteleyebilirim. Eğer ben nefeste sağlıklı bir yavaşlama sağlarsam, pil yavaş çalışır ve yavaş biter.
 •  
 • Bütün ciddi hastalık durumlarında ona eşlik eden düşük seviyede oksijen bulgusu vardır. Beden dokularında düşük oksijen seviyesi kesinlikle bir hastalığa işaret ediyordur. Oksijen bütün hücreler için yaşam kaynağıdır Dr. Stephen Levine, Ünlü Moleküler Biyolog ve Genetikçi
 • Yapılan araştırmalar insanların %90‘ının nefes alma kapasitesinin sadece %30’unu kullandıklarını göstermektedir. ……Nefes tekniğinin uygulanmasıyla… Oksijen bütün hücrelere gönderilerek, *Fiziksel *Zihinsel  *Duygusal *Ruhsal iyileşmeyle sağlar.

YOGADA GEVŞEME TEKNİKLER

Çok zengin bir sinir ağı olan fasya dokusu üzüntü, gerginlik, kaygı gibi durumların sempatik sinir sistemi üzerinden fasya ve kas dokusuna etki etmektedir. Gevşetme teknikleri kullanılabilir.aklı sakinlik veriri.

Esalen Terapi Masajı (Kaliforniya Masaji )

Kaliforniya’da dünya lideri olarak kabul edilen Esalen Enstitüsü dünyanın tüm masaj ekollerini araştırdıktan sonra geliştirdikleri  tekniklerin sistematiği. Genel masaj çeşitlerini (shiatsu, thai,refleksoloji. İsveçli   spor ve bağ doku) harmanlayarak oluşturdukları sitemin bütünlüğünü içerir.

Kaliforniya masajı bütünsel bir yaklaşıma sahiptir, bu yüzden masaj dünyasında fiziksel, duygusal, psikolojik ve ruhsal bedene iyilik eden beden çalışması olarak geçer.  Aynı zamanda bilincin uyanışı olarak ifade edilir.

Masaj tekniği, ritmik, uzun vuruşlar, nazik sallama, esneme, germe, çekme, bası reflek ve akupresür manüplasyonların birleşimi ve eklemlerin etrafında küçük dairesel hareketler yapılarak özgürleştirici bir his verir. Bu masaj türünde uyarıcı amaçlı hareketler çoğunluktadır, ihtiyaca göre yumuşak veya sert dokunuşlar içerir. Sistematik akışta baştan ayağa seyahat edilen rahatlatıcı vuruşlar vücuda bağlanmamızı unuttuğumuz  varlığımızı,  bütünselliğimizi hissetmemizi   amaçlıyor.

Meridyenler- sinir hatları üzerindeki çalışma vücudun enerji akışını dengeleyerek biyolojik frekansımızı yükseltir.   …… Yaşamın gündelik yorgunluk ve sıkıntılarından kurtulmak amacı ile yapılan genel dinlenme ve gevşeme yöntemi olarak stres seviyemizi azaltılmasını destekler. Gizli duyguların serbest bırakılması ile derin bir rahatlık hissi yaratır.

Kan akışını ve dolaşımını düzenler, kan ve lenf dolaşımındaki toksik madde birikiminin atılmasına da destek verir. Fasya dokusu da gevşetme sağlayan güçlü bir tekniktir

Masaj Süresi: 90 dk.   Ön Hazırlık: Masaj öncesi 10 dk nefes çalışması

  Randevu Al

  Lütfen genel veya tıbbi sorularınız için güler yüzlü resepsiyon personelimizle iletişime geçebilirsiniz. Doktorlarımız acil aramaları cevaplayacak veya geri dönecektir.

  Dr Selcan Arpa Klinik

  Sağlığınız İçin Kliniğimize Bekliyoruz 

  Çalışma Saatlerimiz

  Pazartesi-Cuma        10.00 – 19.00 
  Cumartesi  10.00 – 14.00 
  Pazar Kapalı