glutayon

IV Therapy Nedir ?

İntravenöz tedavi ya da IV tedavi sıvı maddenin doğrudan damar yoluyla verildiği tedavidir. Aralıklı ya da devamlı olabilir, devamlı olanına intravenöz drip denilir. İntravenöz sözcüğü damar içi anlamına gelir, ancak genellikle IV tedaviyi anlatmak için kullanılır.

Nasıl Uygulanır ?

IV terapilerde vitaminleri ve elektrolitleri içeren sıvı katater yardımı ile direkt kan dolaşımına verilir.

IV Terapi Mi Ağızdan Alınan Vitaminler mi ?

Ağızdan alınan vitaminler dolaşıma katılmadan önce sindirim sistemine aktarılır ve burada metobolize edilir. IV tedavilerde biyoyararlanım süresi daha kısadır.

Güvenli Mi ?

Sağlık profesyonellerinin gözetiminde temiz bir ortamda yapılan IV terapiler çok güvenli bir prosedürdür.