manuel lenf drenaj

Manuel lenfatik drenaj (MLD), lenfödem tedavisinde en etkin ve güncel tedavi yaklaşımı olan kompleks boşaltıcı fizyoterapinin bir komponentidir.MLD lenf sisteminin elle manipule edilerek ödemli sahada bloke olmuş lenf sıvısının serbest akışının sağlanması tekniğidir. Bu teknikte, fizyoterapist manuel olarak ödemli bölgeden lenf sıvısını alıp vücudun diğer bölgelerine akışını sağlar. Her hasta için manuel tekniğin tipi ve sırası farklı bir prensip ile belirlenir ve bu belirlemede ödemin aşaması ve yeri önem arzeder. MLD derinin tam altındaki yüzeyel lenf damarlarına hafif basınç uygulaması ile yapılır. Normal masajdan farklı bir tekniktir.

MLD’nin etkileri:

1) lenfanjiomotorik aktivitenin artırılması

2) lenf oluşumunun geliştirilmesi

3) lenf ve doku sıvılarının iletilmesi

4) etkilenmiş lenf damarlarındaki lenf akışının artırılması

5) fibrotize olmuş konnektif dokunun gevşetilmesi olarak özetlenebilir.

MLD’nin endikasyonları arasında lenfödem, flebolenfostatik ödem, lipödem, lipodistrofi, post-travmatik/post-operatif ödem, lenfostatik ensefelopati, Sudeck atrofisi, paraliziye bağlı akinetik veya hipokinetik ödem ve romatoid artrit, skleroderma, siklik idiopatik ödem sendromları gibi ödeme neden olabilecek sistemik hastalıklar yer almaktadır.